NEEM ASSEBLIEF VRYLIK DEEL

Baie welkom geagte Leser op ons splinternuwe webblad. Ek is baie opgewonde oor die konstruktiewe potensiaal hierin opgesluit wat tot voordeel van uself en ons plaaslike gemeenskap aangewend kan word. U word uitgenooi om vrylik deel te neem oor enige aspek van toepassing op ons gemeenskap en bostaande kategorieë is ‘n hulpmiddel daartoe.

Hierdie tipe van interaksie is vir myself ook ‘n nuutjie en vanaf vandag is ek ook nou ‘n “Blogger”. 😀

Die Sakekamer Bestuurspan is daar om U en ons Gemeenskap tot diens te wees om verbetering oor alle fasette van ons Gemeenskap na te streef.

Daar is baie meer kennis en ondervinding uit U geledere beskikbaar as wat die Kommittee oor beskik en derhalwe versoek ek vriendelik dat waar moontlik U, U kennis met ons deel deur ook oplossings voor te stel vir enige probleme wat mag onstaan.

Hoe meer en beter ons saamwerk om oplossings en resultate te behaal hoe vinniger kan ons Gemeenskap daarby baat en algar toekomstig tot voordeel strek.

WELKOM, DEEL MET ONS ASSEBLIEF!