PROPOSED AMENDMENT TO VELDDRIF’S BORDERS

Dokumentasie aangaande die voorgestelde verskuiwing van Velddrif se grense

Tydens ‘n vergadering gehou deur Bergrivier Munisipaliteit op Donderdag 12 April, was dit duidelik dat die voorgestelde wysiging van Velddrif se grense om Vlaminkevlei in te sluit, baie aandag gegenereer het.

Die Publieke Deelname Proses is tans aan die gang.

Kliek asseblief op hierdie skakel om die relevante dokumentasie oor hierdie belangrike saak vanaf die Bergrivier Munisipaliteit se webwerf te laai.


Documentation regarding the proposed extension of Velddrif’s borders

At a meeting held by Bergrivier Municipality on Thursday 12 April, it was clear that the proposed amendment to Velddrif’s borders to include Flaminke Vlei elicited quite a bit of attention.

The Public Participation Process is now ongoing.

Please click on this link in order to download the relevant documentation pertaining to this very important matter from the Bergriver Municipality’s website.