TITELAKTES OORHANDIG IN NOORDHOEK

“Dit is altyd ‘n onvergeetlike oomblik vir iemand om diesleutels en titelakte van ‘n nuwe huis te ontvang. Ek is sogeëerd om hierdie oomblik met al die begunstigdes te kandeel, aangesien ek verstaan hoe lank dit kan neem om tothierdie punt te kom. Ek wil dus alle begunstigdesaanmoedig om na hul eiendom te kyk, hul titelaktes veiligte hou en laat hierdie lewensveranderende ervaring helpom ‘n baie beter toekoms en ‘n meer voorspoedige lewevorentoe te bou”. Só het Raadsheer Ray van Rooy,Uitvoerende Burgemeester van Bergrivier Munisipaliteitgesê, nadat tien begunstigdes hul titelaktes van hul nuwehuise ontvang het.

Hierdie oorhandigingseremonie vorm deel van die 107-behuisingsprojek in Noordhoek, Velddrif. Die Premier vandie Wes-Kaap, Alan Winde, tesame met die Minister vanMenslike Nedersettings, Tertius Simmers, en dieUitvoerende Burgemeester, Rdh. Van Rooy,
het dietitelakte van die 84 jarige Eva Daniels op 15 Februarie2022 by haar huis oorhandig. Dié begunstigde, Eva Daniels(84), sê sy is baie bly en uiters dankbaar oor hierdiespesiale besoek. “Eers die huis en nou hierdie belangrikedokument. Dit is ‘n ware seën. Ek dank God en elkepersoon wat dit moontlik gemaak het,” het Daniels gesê.

Die begunstigdes kom almal van die Velddrifgemeenskap wat Laaiplek, Noordhoek en verskeieomliggende plase insluit.

Cart

Finansiële Nuus

News24 Business | SA household finances dipped in early 2024, but there's some GNU hope

Research from fintech group Altron has shown that the overall ability of SA's households to take on and service debt deteriorated in the first three months of 2024. [Read More]

News24 Business | Two-pot system | A withdrawal may push you in a new tax bracket - and other dangers

You need to understand the tax implications, as well as the long-term impact of withdrawals on your savings at retirement and the income those savings will provide. [Read More]

News24 Business | Should you put your business in a trust to save on estate taxes?

If you expect the business to grow significantly over time, putting it in a trust in its early stages can result in significant savings on estate duty when you die. [Read More]

News24 Business | Personal Finance | Does borrowing from your salary before month end make financial sense?

What do you do if you have an unexpected expense during the month or find yourself a bit squeezed? [Read More]

News24 Business | Two-pot withdrawals to attract transaction fees as industry seeks to recoup costs

Alexforbes says most retirement fund administrators will charge transaction and administration fees on two-pot savings component withdrawals as they look to recoup the cost of implementation from savers. [Read More]

Business Tech

A local municipality in northern KwaZulu-Natal is the only area in the world with six royal palaces.
Accelerate Property Fund, which owns South Africa’s largest shopping centre, Fourways Mall, is facing significant difficulties.
After blips caused by international anxiety, the rand should continue strengthening following the formation of the GNU.
New data from Standard Bank shows a concerning trend for those who earn over R25,000 per month.
Newly appointed Police Minister Senzo Mchunu outlined the department's commitments for this year, which include clamping down on organised crime.