Bergrivier Municipality would like to invite all households that want to register as needy households and are eligible for free basic services, to visit their nearest municipal office. Customers can apply for indigent subsidies if the total household income of all members of the household living on the premises is less than R5000 per month. If you qualify for this, your monthly bill will be subsidized by up to R563.51. This amount includes 6Kl of free water. Come and find out how the process works. For more information on indigent subsidies, call Mabel Fortuin (Piketberg) on 022 913 6061 or Estralita Schreuder (Porterville) on 022 931 8420 or Alecia Carstens (Velddrif) on 022 783 8313. We serve with pride and we are always there to help you!

Munisipale Kennisgewing: Deernis-subsidies

Bergrivier Munisipaliteit nooi graag alle huishoudings wat as hulphoewende huishoudings wilregistreer en vir gratis basiese dienste in aanmerking wil kom, om hul naaste munisipalekantoor te besoek. Verbruikers kan aansoek doen vir ‘n deernis-subsidie indien die totalehuishoudelike inkomste van alle lede van die huishouding wat op die perseel woonagtig is,minder as R5000 per maand is. Indien u kwalifiseer sal u maandelikse rekening met tot soveelas R563.51 gesubsidieer word. Hierdie bedrag sluit 6Kl gratis water in. Kom vind uit hoe dieproses werk. Vir meer inligting oor deernis-subsidies, skakel Mabel Fortuin (Piketberg) by 022913 6061 of Estralita Schreuder (Porterville) by 022 931 8420 of Alecia Carstens (Velddrif) by022 783 8313. Ons dien met trots en ons is altyd daar om u te help!