YOU ARE INVITED / U WORD UITGENOOI

The drought affecting the Western Cape is one of the most important issues that we have faced in many a year, and the crisis may escalate well beyond the current level if rainfall levels do not stabilize by next year.

Some farmers in the area are already experiencing a loss of output from underground water reserves, and it is already becoming abundantly clear that we cannot rely indefinitely on these resources.

The long-term and only truly sustainable solution may lie in desalination.

Join us on Thursday 23 November 2017 at the Port Owen Yacht Club at 18:00. Dr. Hilda Podlas will be doing a presentation on a proposed desalination plant for Velddrif, and the current status and issues facing this critical development. Attendees will be able to join in a Q&A session after the presentation.

We will also give brief feedback on some Bergriver Municipal interaction, and a network session between Members will follow. 

We do look forward to seeing you at our last Members Meeting of 2017!

Kind regards,

Liza

——————————————————————–

Die droogte wat die Wes-Kaap tans teister is een van die belangrikste kwessies wat ons in die gesig staar in baie jare, en die krisis kan ver bo die huidige vlak styg indien reënvalvlakke nie teen volgende jaar gestabiliseer het nie.

Sommige boere in die omgewing ervaar reeds ‘n verlies aan produksie uit ondergrondse waterreservate, en dit word reeds duidelik dat ons nie onbepaald op hierdie hulpbronne kan staatmaak nie.

Die langtermyn (en moontlik die enigste werklik volhoubare oplossing) kan in ontsouting van seewater lê.

Sluit gerus by ons aan hierdie Donderdag 23 November 2017 by die Port Owen Seiljagklub om 18:00. Dr. Hilda Podlas gaan ‘n voorlegging doen oor ‘n voorgestelde ontsoutingsaanleg vir Velddrif en die huidige status en kwessies aanspreek wat gepaard gaan met hierdie kritieke ontwikkeling. Lede en deelnemers sal in staat wees om deel te neem aan ‘n Vrae & Antwoord sessie na die aanbieding.

Ons sal ook vinnige terugvoer gee oor onlangse Bergriver Munisipale interaksie, en ‘n netwerk-sessie tussen lede sal volg.

Ons sien uit daarna om u by ons laaste Ledevergadering van 2017 te sien!

Vriendelike groete,

Liza