OPNAME DEUR VSK

INWONER-VERTEENWOORDIGING

VSK wil ‘n opname doen van hoeveel Velddrif inwoners hul verteenwoordig in interaksies/onderhandelings met ander instansies; en derhalwe hiermee ‘n vriendelike versoek aan lede wat werkgewers is om so gou moontlik asb terugvoer te gee met die getal werknemers in diens met hulle.

Die syfers sal ons graag met ‘n komende Bestuursvergadering op die 23ste April wil bespreek en sal waardeer indien dit vooraf beskikbaar gemaak sal word!

Dankie by Voorbaat. Chris van Niekerk, Voorsitter

RESIDENT REPRESENTATION

Velddrif CoC would like to compile data on the amount of residents that they represent in discussions/negotiations with other bodies.

We therefore request members that are employers to kindly advise us on the number of people within their employ, in order for us to discuss it at our next Committee Meeting on 23 April.

Thanking all in advance. Chris van Niekerk (Chairman)