Herwinning ‘n top prioriteit vir Bergrivier Munisipaliteit

“Put your WASTE in its place!”

Deur Amerandi Valentyn en Matthew Sheldon

Bergrivier Munisipaliteit spandeer ongeveer R40 miljoen per jaar aan vullisverwydering wat
hoofsaaklik spandeer word aan die aankoop van vullissakke, vervoer – en stortingkostes.
Bergrivier Munisipaliteit het geen gelisensieerde stortingsterreine nie en vervoer alle
huishoudelike vullis na stortingsterreine in Malmesbury en Vredenburg in terme van
ooreenkomste met Swartland- en Saldanhabaai Munisipaliteite.
Die herwinning van herbruikbare afval vorm deel van die munisipaliteit se aktiwiteite wat nie
net die koste van die verwydering van huishoudelike afval aansienlik kan verlaag nie, maar ook
ons omgewing beskerm, skoon hou en bewaar.

Die volgende kategorieë van vullis word onder huishoudelike vullisverwydering hanteer:

Swartsakke: Alle nie-herwinbare huishoudelike afval. Swart sakke word jaarliks aan elke
huishouding voorsien, waarvan die koste by die vullisverwyderingstarief ingesluit is. Sakke moet
by die munisipale kantore afgehaal word met die toon van u munisipale rekening. Om inwoners
aan te moedig om deel te neem aan die herwinningsprogram, word slegs een swart sak per week
voorsien en verwyder.

Groensakke: Alle tuinvullis word plaaslik gestort en verwerk vir kompostering. Inwoners is
beperk tot twee groen sakke per week en indien meer tuinvullis gegenereer word, kan die
eienaar aanvra dat ‘n vrag tuinvullis deur die munisipaliteit verwyder word teen ‘n tarief wat
jaarliks bepaal word. Die tarief beloop tans R229.90 per vrag (trekker en wa) of gedeelte daarvan.

Deurskynendesakke: Alle herwinbare huishoudelike materiaal en afval. Sakke word weekliks
aan huishoudings voorsien volgens die aantal sakke wat deur die herwinnningspan gekollekteer
word. (Geen beperking op deurskynendesakke nie.) Kontak u plaaslike munisipale kantoor vir
meer inligting oor produkte wat herwin kan word.

Landbou: Geen munisipale vullisverwydering vind plaas in landelike gebiede waar afval op
plase of buite dorpsgebiede genereer word nie. Daar word egter voorsiening gemaak dat
bruikbare herwiningsafval van plase kosteloos by die onderskeie herwinningsterreine afgelaai
kan word, asook die wegdoen van nie-herwinbare materiaal by die plaaslike oorlaaistasie teen
vasgestelde tariewe wat jaarliks bepaal word.

Besighede: Die huishoudelike tarief vir vullisverwydering wat jaarliks bepaal word is tans
R256.03 (BTW ingesluit) en is ook op alle besighede van toepassing as ‘n maandelikse minimum
diens vir die verwydering van twee sakke een maal per week. Enige addisionele verwyderings
moet vooraf met die rekeninge afdeling van Bergrivier Munisipaliteit gereël word.

Cart

Finansiële Nuus

News24 Business | SA household finances dipped in early 2024, but there's some GNU hope

Research from fintech group Altron has shown that the overall ability of SA's households to take on and service debt deteriorated in the first three months of 2024. [Read More]

News24 Business | Two-pot system | A withdrawal may push you in a new tax bracket - and other dangers

You need to understand the tax implications, as well as the long-term impact of withdrawals on your savings at retirement and the income those savings will provide. [Read More]

News24 Business | Should you put your business in a trust to save on estate taxes?

If you expect the business to grow significantly over time, putting it in a trust in its early stages can result in significant savings on estate duty when you die. [Read More]

News24 Business | Personal Finance | Does borrowing from your salary before month end make financial sense?

What do you do if you have an unexpected expense during the month or find yourself a bit squeezed? [Read More]

News24 Business | Two-pot withdrawals to attract transaction fees as industry seeks to recoup costs

Alexforbes says most retirement fund administrators will charge transaction and administration fees on two-pot savings component withdrawals as they look to recoup the cost of implementation from savers. [Read More]

Business Tech

These are some of South Africa's most exclusive estates, and how much you need to earn to afford to live in them.
Criminals are targeting specific cars for spesific items in South Africa.
This is the most expensive hotel room on the V&A Waterfront in Cape Town - have a look at what you pay for.
The government has published a gazette to crack down on the illicit scrap metal industry, which has caused harm to infrastructure and the economy.
A local municipality in northern KwaZulu-Natal is the only area in the world with six royal palaces.