Herwinning ‘n top prioriteit vir Bergrivier Munisipaliteit

“Put your WASTE in its place!”

Deur Amerandi Valentyn en Matthew Sheldon

Bergrivier Munisipaliteit spandeer ongeveer R40 miljoen per jaar aan vullisverwydering wat
hoofsaaklik spandeer word aan die aankoop van vullissakke, vervoer – en stortingkostes.
Bergrivier Munisipaliteit het geen gelisensieerde stortingsterreine nie en vervoer alle
huishoudelike vullis na stortingsterreine in Malmesbury en Vredenburg in terme van
ooreenkomste met Swartland- en Saldanhabaai Munisipaliteite.
Die herwinning van herbruikbare afval vorm deel van die munisipaliteit se aktiwiteite wat nie
net die koste van die verwydering van huishoudelike afval aansienlik kan verlaag nie, maar ook
ons omgewing beskerm, skoon hou en bewaar.

Die volgende kategorieë van vullis word onder huishoudelike vullisverwydering hanteer:

Swartsakke: Alle nie-herwinbare huishoudelike afval. Swart sakke word jaarliks aan elke
huishouding voorsien, waarvan die koste by die vullisverwyderingstarief ingesluit is. Sakke moet
by die munisipale kantore afgehaal word met die toon van u munisipale rekening. Om inwoners
aan te moedig om deel te neem aan die herwinningsprogram, word slegs een swart sak per week
voorsien en verwyder.

Groensakke: Alle tuinvullis word plaaslik gestort en verwerk vir kompostering. Inwoners is
beperk tot twee groen sakke per week en indien meer tuinvullis gegenereer word, kan die
eienaar aanvra dat ‘n vrag tuinvullis deur die munisipaliteit verwyder word teen ‘n tarief wat
jaarliks bepaal word. Die tarief beloop tans R229.90 per vrag (trekker en wa) of gedeelte daarvan.

Deurskynendesakke: Alle herwinbare huishoudelike materiaal en afval. Sakke word weekliks
aan huishoudings voorsien volgens die aantal sakke wat deur die herwinnningspan gekollekteer
word. (Geen beperking op deurskynendesakke nie.) Kontak u plaaslike munisipale kantoor vir
meer inligting oor produkte wat herwin kan word.

Landbou: Geen munisipale vullisverwydering vind plaas in landelike gebiede waar afval op
plase of buite dorpsgebiede genereer word nie. Daar word egter voorsiening gemaak dat
bruikbare herwiningsafval van plase kosteloos by die onderskeie herwinningsterreine afgelaai
kan word, asook die wegdoen van nie-herwinbare materiaal by die plaaslike oorlaaistasie teen
vasgestelde tariewe wat jaarliks bepaal word.

Besighede: Die huishoudelike tarief vir vullisverwydering wat jaarliks bepaal word is tans
R256.03 (BTW ingesluit) en is ook op alle besighede van toepassing as ‘n maandelikse minimum
diens vir die verwydering van twee sakke een maal per week. Enige addisionele verwyderings
moet vooraf met die rekeninge afdeling van Bergrivier Munisipaliteit gereël word.

Cart

Finansiële Nuus

News24 Business | Personal Finance | Could advisers be held liable for Ponzi losses?

A long road ahead for investors looking to lodge a claim, writes Maya Fisher-French. [Read More]

News24 Business | ANALYSIS | Living annuities versus life annuities

At retirement, you have to buy either a life annuity, a living annuity, or a blend of both. So, which one is the most suitable option to ensure a comfortable post-retirement lifestyle, asks Arisha Jivan. [Read More]

News24 Business | EXPLAINER | SARS is cracking down on late taxpayers. Here's what you need to know about penalties

The deadline for individual tax returns is Monday 23 October, unless you are a provisional taxpayer. Laura du Preez explains. [Read More]

News24 Business | Personal Finance | More hailstorms on the horizon: Weather proof your home, warns insurer

Santam has issued a warning that as climate patterns shift, frequency and severity of hailstorms is likely to increase. [Read More]

News24 Business | Black tax: Experts weigh in on how to do it right - and build future wealth too

If they don't manage their money well, young professionals risk running into debt or impacting their future generational wealth, experts warn. [Read More]

Business Tech

There are currently 11 billionaires across the world who were born in South Africa - six of them even still live here.
The Eyethu Theatre, located in Mofolo, Soweto, is an iconic venue that has recently been transformed into a contemporary community hub while still trying to preserve its rich local legacy.
PPI has increased - but businesses have to be weary of increasing their prices.
Eskom will be load shedding at various levels over the coming weekend - hitting a peak of stage 5, and eventually hoping to suspend outages.
Political parties have declared their donations for the second quarter of the year - with the Democratic Alliance coming out on top with some big-name support.