GEMEENSKAPSBELANG/COMMUNITY CONCERNS

Vir aandag aan alle lede asook lede van die publiek; Donderdag 15 Maart 2018 om 18h00 word ‘n Gemeenskaps Polisiëring Forum vergadering gehou in die Stadsaal te Voortrekker weg.
Kaptein Ackeer, stasiebevelvoerder versoek asseblief ernstig dat soveel moontlik mense dit bywoon aangesien daar items van wesentlike belang vir gemeenskaps sekerheid bespreek gaan word.

Attention all members and members of the public; Please note that a Community Policing Forum meeting will be held in Velddrif Town Hall, Voortrekker Road on Thursday 15 March 2018 at 18h00.
Station Commander, Captain Ackeer urgently request members of the public to attend as important community safety issues will be discussed.