COMMUNITY POLICING FORUM

Geagte Lesers,

Na aanleiding van gesprekke tussen Velddrif Sakekamer en die plaaslike Gemeenskap Polisiërings Forum deel ek graag hiermee hul versoek ter ondersteuning vir wat nodig is om ons plaaslike gemeenskap se veiligheid te verbeter.

Velddrif is toeganklik deur drie ingange waarvan huidig twee volledig deur kringtelevisie kameras gedek word. Hierdie kameras het alreeds daartoe gelei dat suksesvolle wetstoepassing in verskeie gevalle gedoen kon word!
Vir die GPF om meer pro-aktief en suksesvol te kan optree is die behoefte om die derde ingang ook van kringtelevisie kameras te voorsien.

Fondse daarvoor is egter nie beskikbaar nie en hiermee versoek ons, ons lede om indien moontlik, ‘n finansiële bydrae tot hierdie belangrike faset te maak. Die diens en installasie van die toerusting word deur ‘n plaaslike gemeenskapslid gedoen waarvoor ons baie dankbaar is.

Vir diegene wat wil bydrae kan u direk skakel met ons GPF verteenwoordiger, Johann Botha by 072 422 9733 of met myself by 082 944 8846.

U bydrae sal hoog op prys gestel word en ons sê dankie by voorbaat!

Dear Readers,

Following discussions between our Community Policing Forum and Velddrif Chamber of Commerce I gladly share information from the CPF with you.

The town of Velddrif is accessible via three entrances of which two are covered by CCTV cameras. The availability of these have already contributed to successful crime prevention and prosecuting processes.

To increase the effectiveness of the CPF in conjunction with SAPS the request is for financial support to purchase equipment to cover the third entrance. Installation and maintenance of this equipment is done by a community member to whom we are very gratefull!

Should you be willing and able to contribute support for this deserving initiative you are welcome to contact our CPF representative, Johann Botha, directly on 072 422 9733 or myself on 082 944 8846.

Beste groete & kind regards.

Chris van Niekerk

Written by Chris van Niekerk on Tuesday, 30 October 2018.