SPONSORSHIP

Dear Members,

I submit this information as a last action as past chairperson and with respect I request that you will give the info and the request pertaining to it serious consideration in as far your support and participation can make a difference to the life of an exceptional scholar from our local high school.

The attached information was presented to us from an active member, Werner Dalton of Southern Cross Accountants, and upon providing the information he personally pledged financial support to the scholar for the amount of R 1,000.00 and at the same time he requested the information to be published to all members in the form of a challenge to meet or exceed his contribution.

The new VSK committee on their first meeting, on Monday 26 March 2019, following our recent AGM discussed this and it was unanimously approved that VSK will sponsor the scholar with the amount of R 1,100.00.

Therefore we present this information to you, with relevant detail, to evaluate and respond according to your own judgement!

We thank you for your time considering this and look forward to favourables response!

Lastly – A personal word of thanks to all our members and committee members, past and present for all the support provided to the chamber.

All the best
Chris

Gewaarde lede,

Ek verskaf graag die aangehegte informasie, as ‘n laaste aktiwiteit van ‘n gewese voorsitter, met die versoek dat u die inhoud sal evalueer en indien moontlik dit u sal beweeg om ‘n uitstaande leerling van ons plaaslike hoërskool te ondersteun.

Een van VSK lede, Werner Dalton van Southern Cross Accountants, het die informasie verskaf en terselfdertyd het hy persoonlik onderneem om die leerling te borg met R1000. Deel van my gesprek met hom het ook gelei daartoe dat ons die aanbied in die vorm van ‘n uitdaging om of sy bydrae te ontmoet!! of te verbeter. Met die eerste vergadering van die inkomende VSK kommittee, Maandag 26 Maart 2019, is die besluit eenparig geneem dat VSK ‘n bydrae van R1100 sal maak.

Derhalwe is ons versoek aan u om die aangehegte informasie te oorweeg en om volgens u eie oordeel te ondersteun indien moontlik.

Dankie vir u tyd en oorweging hieraan geskenk!

Laastens – weereens dankie vir u algar, lede en kommittee lede, se ondersteuning, insette en deelname die afgelope paar jaar en die groei van VSK daardeur ondervind.

Beste groete.

Chris