INLIGTING ONTVANG VAN SAPS/INFO RECEIVED FROM SAPS

Wees asseblief in besighede en persoonlike omstandighede meer oplettend en paraat t.o.v. misdaad. Dit is ongelukkig nou merkbaar dat diefstalle, veral uit besighede aan die toeneem is. Let ook op na persoonlike en huislike omstandighede en vermy situasies wat opportunistiese kansvatters kan misbruik!

Please be more aware in business and personal circumstances that unfortunately “silly” season is upon us and incidents of theft, especially shop-lifting, are on the increase. Alert your staff and householod inhabitants to increase vigilance to deter opportunistic misdeeds!

Groete/regards