ALGEMENE TERUGVOER

Graag gebruik ek die forum om U algemene terugvoer te gee betreffende Velddrif & Bergrivier Munisipaliteit.

Die konsep Gemeenskap Ontwikkelings Program en begroting is op 28 Maart 2017 deur die Raad goedgekeur en belangstellendes kan dit by die plaaslike biblioteek besigtig of aanlyn by www.bergmun.org.za
Kommentaar kan nog gelewer word tot 5 Mei 2017 waarna die finale voorlegging sal geskied op 30 Mei 2017.

Increasing drug abuse in our communities remains a problem and as a counteraction a Local Drug Action Committee will be launched by the Executive Major in Piketberg during May 2017.

GOP vergaderings vir Velddrif word gehou op 11 April 2017 om 19H00 in Noordhoek Gemeenskapsaal  en op 19 April 2017 in Velddrif Stadsaal om 09H00. Alle belangstellendes is welkom.

Bergriver Municipality together with the Dhladhla foundation are in the process of putting together a community work program, CWP, which is a National Government Programme targeting the poorest members of communities to provide labour intensive, regular work opportunities to those. For Bergriver 500 work opportunities has been allocated. In respect of budget this process is due to start beginning July 2017. Alletta van Sitterd at Piketberg municipal offices can provide specifics to interested parties.

Ter afsluiting wens ek u en u families ‘n Geseënde Paasfees toe. Reis versigting en keer veilig terug.

Beste groete,

Chris