Namens Velddrif Sakekamer Bestuurskommittee wens ons hiermee al ons lede en hul families ‘n Geseënde Kersfees toe met goeie samesyn en interaksie. Vir almal wat op reis mag wees of gaan, ‘n veilige reis en tuiskoms word u toegewens. Mag 2019 ‘n voorspoedige jaar vir u algar wees.

On behalf of Velddrif Chamber of Commerce Management Commitee we wish all our members a Blessed Christmas with your families. Safe traveling and homecoming for those venturing on our roads.
May 2019 be beter for one and all.